Személyiségfejlesztés, egészséges énkép kialakítása

Szolgáltatások

 

A személyközpontú szemlélet egy pszichológiai irányzat, amely Carl Rogers (1902-1987) amerikai pszichológus és pszichoterapeuta nevéhez fűződik.

Alapgondolata szerint minden egyes emberben önmaga megértésének és a pozitív irányú változásnak hatalmas tartalékai rejlenek. A segítő kapcsolat és a pszichológiai tanácsadás feladata az, hogy segítse ezeknek a tartalékoknak a mozgósítását, és felszámolja a személyiségfejlődés akadályait.

A személyközpontú segítő kapcsolat három fő alappillére:

1. empátiás megértés, vagyis a pszichológus a kliens világát igyekszik megérteni, úgy, ahogy a kliens azt átéli;

2. feltétel nélküli elfogadás, azaz a pszichológus nem valamilyen általa elképzelt ideál felé próbálja vezetni a klienst, hanem elfogadja őt olyannak, amilyen;

3. kongruencia, azaz a pszichológus nem egy szerepet vállal fel, hanem egész lényével, személyesen van jelen a kapcsolatban.

Bright Room

I. Pszichológiai tanácsadás személyközpontú szemléletben

 

A személyközpontú szemlélet 3 fő alappillére mind a tanácsadásban, mind a coachingban jelen van.

Ebben a személyközpontú szemléletben segítem Önt a saját kérdéseinek a megválaszolásában, mélyítve ezzel önismeretét. Ahogy mélyül az ismerete önmagáról, tettei miértjéről, úgy változást fog tapasztalni kapcsolataiban is. Ezen az úton haladva pedig eléri azt a célt, amit kitűzött magának, amikor felkeresett engem.

II. Pszichológiai tanácsadás sématerápiás szemléletben

 

A sématerápia a kognitív terápiák második hullámához tartozik. Young elméletében a  lelki problémákat a korai maladaptív (nem hasznos) sémák jelenlétével magyarázza. Mit is jelent ez? Gyakran szembesülhetünk azzal, hogy újra és újra egymáshoz nagyon hasonló szituációkba keveredünk pl. olyan partnereket választunk egymás után, akik hasonló módon bántanak meg; úgy érezzük, nekünk nem sikerül semmi és aztán jön egy helyzet és ez rendre be is bizonyosodik; vagy akár olyannyira fontossá válik, hogy a másik kedvére tegyünk, hogy a saját szükségleteinket alávetjük, hogy a másiknak jó legyen.

 

Ezeknek az ismétlődéseknek megvan a pszichológiai magyarázata. Young szerint az embereknek öt alapvető érzelmi szükségletük van:

öt alapvető érzelmi szükséglet Young.jpg

Gyermekkorban nagyon fontos, hogy ezek az érzelmi igények kielégüljenek. Ha ezek a szükségletek sérülnek, akkor alakulnak ki a sémák. Nézzünk meg egy példát. Ha a szülőkkel nem alakul ki biztonságos kötődés, mert elhanyagolóak, akkor később nehezen adunk másoknak bizalmat, mert azt tanultuk meg, hogy nem bízhatunk a másikban. Ha pedig sokat vagyunk másokhoz hasonlítva, és ezáltal sérül az önbizalmunk, akkor később saját magunk is elhisszük, hogy nem érünk annyit, mint a többiek. Hiába mondják később az ellenkezőjét a barátaink, a szeretteink, nem fogjuk elhinni nekik, ugyanis ezek a berögzült hiedelmek, sémák meghatározzák azt, ahogyan az életet látjuk és értelmezzük. A sémák tehát ezekből a régi nehéz érzésekből, emlékekből, gondolatokból alakulnak ki és nagyon igaznak, megkérdőjelezhetetlennek tűnnek, kiterjesztve őket az élet minden területére. Általuk "torzító szemüvegen" keresztül látjuk és értelmezzük az eseményeket, és ehhez a "szemüveghez" kialakított megküzdési stratégiákat alkalmazunk minden helyzetben. Azonban sem magunkhoz, sem a másikhoz, sem a helyzethez, sem a kapcsolathoz, valójában nem az a magatartásforma volna a megfelelő, mi azonban a séma alapján reagálunk.

 

A sématerápiás szemléletben folytatott segítő beszélgetések során felmérjük azokat a sémákat és megküzdésmódokat, amelyek már nem hasznosak az Ön számára, majd azon dolgozunk, hogy átírjuk ezeket. A cél az, hogy új, egészséges megoldásmódokat találjon, amelyek előreviszik Önt az életében.

Az 1997. évi CLIV. törvény (egészségügyi törvény) értelmében Magyarországon pszichiátriai diagnózis felállítására klinikai szakpszichológus, valamint szakorvos jogosult, pszichoterápia végzésére pedig kizárólag pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező szakpszichológusok és szakorvosok. Az általam végzett tevékenység nem minősül pszichoterápiának. A pszichológiai tanácsadás célja nem a mentális betegségek gyógyítása, hanem az életminőség javítása, készségek fejlesztése, aktuális nehézségekkel és elakadásokkal kapcsolatos segítés. 

Munkámat a Magyar Pszichológiai Társaság Etikai Kódexének megfelelően végzem, valamint az International Coach Federation (ICF) irányelveit betartva.

http://mpt.hu/wp-content/uploads/2014/10/Pszichol%C3%B3gusok-Szakmai-Etikai-K%C3%B3dexe.pdf

http://www.coachfederation.hu/etikai-kodex