Személyiségfejlesztés, egészséges énkép kialakítása

Szolgáltatások

Pszichológiai tanácsadás személyközpontú 

szemléletben

 

A személyközpontú szemlélet egy pszichológiai irányzat, amely Carl Rogers (1902-1987) amerikai pszichológus és pszichoterapeuta nevéhez fűződik.

Alapgondolata szerint minden egyes emberben önmaga megértésének és a pozitív irányú változásnak hatalmas tartalékai rejlenek. A segítő kapcsolat és a pszichológiai tanácsadás feladata az, hogy egy személyes kapcsolat által segítse ezeknek a tartalékoknak a mozgósítását, s felszámolja a személyiségfejlődés akadályait.

A személyközpontú segítő kapcsolatnak három fő alappillére:

1. empátiás megértés, vagyis a pszichológus a kliens világát igyekszik megérteni, úgy, ahogy a kliens azt átéli;

2. feltétel nélküli elfogadás, azaz a pszichológus nem valamilyen általa elképzelt ideál felé próbálja vezetni a klienst, hanem elfogadja őt olyannak, amilyen;

3. kongruencia, azaz a pszichológus nem egy szerepet vállal fel, hanem egész lényével, személyesen van jelen a kapcsolatban.

A személyközpontú szemlélet 3 fő alappillére mind a tanácsadásban, mind a coachingban jelen van.

Ebben a személyközpontú szemléletben segítem Önt a saját kérdéseinek a megválaszolásában, mélyítve ezzel önismeretét. Ahogy mélyül az ismerete önmagáról, tettei miértjéről, úgy változást fog tapasztalni kapcsolataiban is. Ezen az úton haladva pedig eléri azt a célt, amit kitűzött magának, amikor felkeresett engem.

Az 1997. évi CLIV. törvény (egészségügyi törvény) értelmében Magyarországon pszichiátriai diagnózis felállítására klinikai szakpszichológus, valamint szakorvos jogosult, pszichoterápia végzésére pedig kizárólag pszichoterápiás szakvizsgával rendelkező szakpszichológusok és szakorvosok. Az általam végzett tevékenység nem minősül pszichoterápiának. A pszichológiai tanácsadás célja nem a mentális betegségek gyógyítása, hanem az életminőség javítása, készségek fejlesztése, aktuális nehézségekkel és elakadásokkal kapcsolatos segítés. 

Munkámat a Magyar Pszichológiai Társaság Etikai Kódexének megfelelően végzem, valamint az International Coach Federation (ICF) irányelveit betartva.

http://mpt.hu/wp-content/uploads/2014/10/Pszichol%C3%B3gusok-Szakmai-Etikai-K%C3%B3dexe.pdf

http://www.coachfederation.hu/etikai-kodex

1113. Budapest, Bartók Béla út 79.

Tel: +36 30 550 5358

Miklovicz Anita

Pszichológus

Coach